Περί Ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση είναι απαραίτητο να μπει στην ζωή όλων μας ώστε να εξοικονομηθεί η απαιτούμενη ενέργεια για να σωθεί ο πλανήτης μας.

Όλα τα προϊόντα και υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν έναν κύκλο ζωής. Πάνω σε αυτόν τον κύκλο υπάρχουν και τα στάδια ζωής του κάθε προϊόντος. Αρχικά κατασκευάζεται το υλικό χρησιμοποιώντας την πρώτη ύλη, έπειτα γίνεται συσκευασία αυτού ή τυποποίηση. Στη συνέχεια διανέμεται ώστε να χρησιμοποιηθεί και τέλος απορρίπτεται από τον χρήστη πια. Ρίχνοντας το στην ανακύκλωση αυτό το υλικό με την σωστή επεξεργασία μπορεί να διατεθεί εκ νέου στην αγορά και στους χρήστες αποφεύγοντας έτσι την χρήση πρώτων υλών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ icon | ΑΧΙΛΛΕΑΣ SCRAP

Μονάδα Επεξεργασίας και διαχείρισης Μπαζών

Συμβεβλημένοι με το σύστημα ΣΑΝΚΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ icon | ΑΧΙΛΛΕΑΣ SCRAP

Διαχείριση μετάλλων σιδήρου και ανακυκλώσιμων υλικών

Διαθέτουμε κάδους 7, 12, 35 κιβικών προς ενοικίαση για την απόρριψη χωμάτων και μπαζών καθώς επίσης και άλλων υλικών

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ;

LOREM IPSUM

SAVE ON YOUR
ELECTRIC BILL

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET ENIM

HENDRERIT NULLA ACCUMSAN

DAPIBUS RISUS ANTE BLANDIT TEMPOR